نبض بازار برق در دست توست!!!

برقگیر فشار متوسط شبکه توزیع برق

مشاهده همه

کات اوت فیوز و جداساز هوایی

مشاهده همه

پوشش سیلیکونی و پلیمری (Coating)

مشاهده همه

یراق آلات شبکه خودنگهدار

مشاهده همه

تجهیزات ارتینگ و اتصال زمین

مشاهده همه

انواع هادی هوایی و کابل خودنگهدار

مشاهده همه

اتصالات کابل فشار متوسط و فشار ضعیف

مشاهده همه

تماس با مدیران باتیس کالا