دسته: اتصالات کابل های فشار متوسط

اتصالات کابل های فشار متوسط

کابلهای فشار متوسط همانند انواع فشار ضعیف کابلها نیازمند اتصالات هستند. عمده تفاوت بین اتصالات کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف نوع و نحوه عایق کاری این اتصالات است.این اتصالات شامل انواع مفصل و انواع سرکابل میشود.

مفصلها:

مفصلها بسته نوع کابل (یک رشته یا سه رشته بودن) به دو مدل تک Core  و سه  Core تقسیم میشوند. همچنین با توجه به زره دار بودن کابل به دو نوع ارمورد دار و بدون ارمورد نیز تقسیم میشوند.

سرکابلها:

سر کابلها بسته به روش نصب به دو نوع حرارتی و کلد شیرینک (سرد) تقسیم میشوند. این سرکابلها با توجه به زره کابل به دونوع آرمورد دار و بدون آرمورد نیز تقسیم میشوند. سر کابلها با توجه به محل نصب شامل انواع داخلی و هوایی هستند . در سرکابلها زاویه نصب نیز بسیار اهمیت دارد زیر تحت فشار بودن سرکابل یا تجهیزاتی که سرکابل روی ان نصب میشود باعث نشت ولتاژ میشود به همین دلیل انها را در مودل زاویه دار و مستقیم تولید مینمایند. در مدل زاویه دار (چپقی) در موارد خاص امکان نصب دو یا چند سرکابل روی هم وجود دارد.