دسته: اتصال زمین - ارتینگ

تجهیزات اتصال زمین – ارتینگ

همواره در شبکه توزیع برق و سیستمهای الکتریکی پسماند مازاد الکترون ها در شبکه برق باعث کاهش ولتاز میشود. از طرفی هم انرزی الکتریکی همواره در کنار امکانات مخاطراتی را نیز به دنبال دارد.

یکی از مهمترین بخش ها در حفاظت از اشخاص و همچنین حفاظت از شبکه و عوامل پایداری ولتاژ شبکه استفاده از سیستم ارتینگ هست. این سیستم با تخلیه پسماند الکترون های جاری در سیم های برق یا به گفته عامیان برگشت فاز به زمین اختلاف پتانسیل از بین رفته را جبران می نماید.

در سیستم ارتینگ از چاه های ارت , مش های ارتینگ , میله ها و رودهای ارتینگ و صفحه ارت فلزی مخصوص سیستم ارتینگ استفاده میشود.

مجموعه باتیس کالا محصولات مورد استفاده در سیستم ارتینگ را در تنوع برند و طبق استاندارد در اختیار شما عزیزان قرار میدهد.جهت اطلاع ازقیمت سیستمهای ارتینگ و محصولات مرتبط میتوانید در وبسایت باتیس کالا یا از اپلیکیشن باتیس کالا در کافه بازار اقدام نمایید.