دسته: ترانسفورماتور های توزیع

ترانسفورماتورهای توزیع

در شبکه توزیع نیروی برق به دلیل افت ولتاژ در طول خطوط انتقال و افزایش سطح مقطع هادی شبکه توزیع با بالا رفتن جریان برای انتقال انرزی الکتریکی ترجیحا از ولتاز بیشتر در اضای جریان بیشتر استفاده میشود. برای تامین این نیاز شبکه های انتقال انرزی پس از طی مسیر نیاز به کاهش ولتاز و افزایش جریان برای مصرف کننده نهایی دارد. این ومهم توسط ترانسفورماتور انجام میشود. ترانسفورماتور ها در رده های ولتازی از فشار ضعیف تا فشار قوی دسته بندی میگردند. ما در باتیس کالا طیف وسیعی از ترانسفورماتورهای فشار متوسط را عرضه مینماییم. ترانسفورماتورهای توزیع از رده ترانسفورماتور های فشار متوسط بسته به نوع طراحی بدنه و سیستم خنک نگه داری دسته بندی میشوند. ترانسفورماتور های خشک و روغنی . در ترانسفورماتورهای روغنی انواع هرمتیک و کنسرواتوری بیشترین استفاده را در صنعت برق ایران دارند. ترانسفورماتورها با توجه به میزان تلفات دارای انواع کم تلفات و با تلفات بالا هستند.