دسته: هادی هوایی و کابل خودنگهدار

هادی هوایی و کابل خودنگهدار

انتقال انرژی الکتریکی بصورت هوایی توسط سیم ها و کابلها انجام میگیرد. هادی های هوایی در دونوع بدون روکش (لخت) و روکشدار ساخته میشوند.

هادی هوایی بدون روکش تشکیل شده از رشته های در هم تابیده مسی یا آلومینیومی یا آلیاژهای آلومنیومی ساخته میشوند .

هادی هوایی روکشدار یا سیم روکشدار هوایی متشکل از رشته های در هم تابیده مسی , آلومینیومی یا آلیاژی هستند که توسط یک یا چند لایه پلیمر عایق شده اند . از پلیمرهای مصرفی میتوان PVCو XLPE و PNYنام برد البته هستند پلیمرهای دیگری برای عایق سازی سطح سیمها استفاده میشوند.

نوعی دیگر از هادی هوایی , کابل خودنگهدار میباشد . این کابلها در سطوح ولتاژی فشار ضعیف و فشار متوسط به صورت گسترده در حال استفاده میباشد. کابلهای خودنگهدار از به هم تابیده شدن چند رشته سیم آلومینیوم هوایی روکشدار و در سایزهای بیشتر 2*25 به اضافه یک لایه سیم فولادی روکشدار به عنوان حائل وزن کابل تشکیل شده است .