کلمپ انتهایی خودنگهدار پشت بسته ابتکار شبکه توس رعد(ESTO)

137,000 تومان

دسته بندی برچسب زدن

کلمپ انتهایی کشویی مخصوص کابل خودنگهدار

این کلمپ بصورت پشت بسته بوده و جهت استفاده از ان باید سیم بکسل حائل در محل کلمپ قطع شود.

برای زاویه دادن به مسیر کابل خودنگهدار از کلمپ انتهایی استفاده میشود

توضیحات تکمیلی

وزن0.4 کیلوگرم

خلاصه سفارش

بازگشت به فروشگاه

Enter your username and password to log into your account