کلمپ میانی کابل خودنگهدار نتکو(NETCO)

جهت کشش و نگه داشتن کابل های خود نگهدار فشار ضعیف در شبکه های با مسنجر عایق و درکلیه شرایط آب و هوایی قابل استفاده می باشد

62,000 تومان

دسته بندی برچسب زدن

توضیحات تکمیلی

برند/تولید کننده

خلاصه سفارش

بازگشت به فروشگاه